ERP Academy и bTalks Agile стартират съвместни образователни инициативи

ERP Academy и bTalks Agile стартират партньорство и съвместни образователни инициативи. Образователната организация ERP Academy и консултантската компания bTalks Agile обединяват усилия, за да създадат съвместни иновативни обучения и специализирани събития. Инициативата предоставя висока добавена стойност на всички, които имат интерес да учат и да се развиват в условията на динамична и постоянно изискваща адаптация бизнес среда.

ERP Academy и bTalks Agile стартират съвместни образователни инициативи

ERP Academy

е иновативен проект, който има за цел да подпомага бизнеса и образованието в ерата на дигиталната трансформация на бизнеса и все по-голямата икономическа глобализация. Основен фокус на ERP Academy към момента е образованието в областта на бизнес софтуера и платформите за управление на бизнеса от най-висок клас. Партньори на ERP Academy са водещи технологични компании и фирми от бранша на бизнес софтуера. Също така, експерти от български и международни компании с дългогодишен практически опит в бизнеса и обученията.

bTalks Agile

е консултантска компания, която ефективно съдейства на компании, екипи и отделни служители да подобрят процесите и работната си среда чрез Agile coaching, обучения и консултантски услуги. Мисията на компанията е да помага на организациите при дефинирането на процесите и прилагането на подходящи Agile практики. Основният им фокус е върху постигане на дългосрочен успех и удовлетворение на екипа, чрез персонализиран подход в съответствие с конкретната визия и нужди на организацията вместо с традиционни рамки и подходи.

Първото съвместно събитие на ERP Academy и bTalks  Agile в София предстои в началото на следващата година.

Още информация за ИТ прояви и инициативи