INSAIT обяви нова програма за кандидат-студенти: стипендии от 72 000 лева за 4 години

INSAIT обяви нова програма за кандидат-студенти: стипендии от 72 000 лева за 4 години.

Програмата „EXPLORER“

Програмата „EXPLORER“ (EXcellence Program in technoLOgy and REseaRch) е насочена към бъдещи бакалаври със силен интерес в информатиката, изкуствения интелект и дълбоките технологии.  Целта е студентите да навлязат отрано в тези съвременни области, което ще им позволи систематично развитие в изследователската дейност, създаването на дълбокотехнологични компании, работа в развойни центрове и други.  Студентите ще се сдобият с опит в последните разработки на INSAIT и ще имат възможността да стажуват в едни от водещите технологични компании в България и по света.

INSAIT обяви нова програма за кандидат-студенти: стипендии от 72 000 лева за 4 години

Структура

Програмата е комбинирана със специалност „Информатика“ на Факултета по математика и информатика (ФМИ) на СУ“Св. Климент Охридски”, където ще се провежда бакалавърското обучение.  В допълнение, студентите ще работят в INSAIT по различни проекти и задачи и ще могат да участват в семинари, дискусии и други дейности. Общата продължителност е 4 години.  През академичната година основният фокус е обучението във ФМИ, където се очаква студентите да взимат активно участие в лекции и упражнения, а работата им в INSAIT ще се случва паралелно.  През лятото студентите ще участват в задължителни платени стажове в INSAIT (А) или в дълбоко-технологична компания (Б) на тема, одобрена от INSAIT.

Условия

За да започнат в програмата, студентите трябва:

  • да бъдат отделно приети и да се запишат в 1-ви курс на специалност „Информатика“ на ФМИ за учебната 2024/2025 г.1
  • да преминат конкурс на INSAIT

Всички документи трябва да се подадат на английски език. Срок: до 17 март.

Проф. Вечев, „архитект“ на INSAIT и носител на Специалната награда на БАИТ за 2022 г. заяви, че инициативата е уникална.

„Стипендиантската програма има за цел да постави най-талантливите ни деца да се развият тук. Програмата обединява най-доброто в България, като Факултета по математика в СУ, института ИНСАЙТ и да благодарим на бизнеса, който финансира с над 1 млн. лева програмата, а стипендиите са 17 хил.лв. включват освен обучения, но и стажове във високотехнологични компании“.

„Това е историческо събитие с въвеждане на най добрите практики във висшето образование“.

Това заяви премиерът Николай Денков, който участва в официалното обявяване на нова стипендиантска програма за развитие на технологични лидери на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT).