Обучение за българкси ученици организира ЦЕРН

Обучение за български ученици организира ЦЕРН

Всички разноски по престоя им се поемат от организацията

Обучение за български ученици организира Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН).

Тази година образователният отдел на организацията реши да организира пилотно двуседмично обучение за ученици само от 5 страни-членки. Сред тях е и България, като активен участник в образователната дейност на научната организация.

Кога се провежда обучение за български ученици?

Обучението ще се проведе от 3 до 16 септември 2017 г.

Как да заявя интерес?

По регламент за обучението могат да кандидатстват български ученици, навършили 16 години към датата на заминаване.

Можете да заявите своя интерес като попълните регистрационната форма в срок до 10 юли 2017 г.

Критериите за селекция включват информация за постиженията на кандидатите при обучението им по физика, астрономия, математика и информатика в гимназиален курс, както и резултатите им при участия в национални и международни конкурси (олимпиади) по същите предмети.

Какви са разходите ми?

Разноските по транспорта, престоя, храната и обучението на учениците ще се поемат изцяло от ЦЕРН. Избраните участници трябва да имат валидна здравна застраховка за период на обучение.

Какво представлява курсът на ЦЕРН?

Програмата включва 2-седмичен курс от лекции, упражнения и визити. Също така и практическа работа като стажанти в областта на Физиката на елементарните частици и инженерните дейности, извършвани в ЦЕРН. Курсът предвижда и социална програма за 22-ма ученици, придружени от двама ръководители.

Обучението ще бъде проведено на български език и ще се изпълни от български учени, служители на ЦЕРН и сътрудници от български научно-изследователски звена, които имат дългогодишно сътрудничество с ЦЕРН (СУ „Климент Охридски“, БАН, НАОП „Николай Коперник“).

Над 2800 български ученици и 536 учители по природни науки са преминали обучения в ЦЕРН от 2011 г. насам. Това стана ясно при посещението на генералния директор на организацията Фабиола Джианоти в България през март.

-> Информация за различни ИТ обучения за младежи можете да намерите в Каталога на eSkills For Future