Обявен е регламентът за участие в СУПЕР STEM 2019

Обявен е регламентът за участие в СУПЕР STEM 2019, 3-тия национален конкурс за STEM науки в училище. За това информират EduTechFlag, които са организатори на проявата в партньорство с водещия в света център за STEM науки – Научния Център Карнеги, Пенсилвания, САЩ.

СУПЕР STEM 2019

Обявен е регламентът за участие в СУПЕР STEM 2019

За периода от 1 октомври до 30 ноември 2019 г. ученици и учители в България ще могат да участват за трета година в националния конкурс “Търси се СУПЕР STEM в твоето училище!“.

Ученици от 1-ви до 12-ти клас и учители ще могат да участват в надпреварата.

За целта следва да изпратят кратко резюме или до 3 минутно видео за свое постижение и/или експеримент, проект, хрумване, участие в зелено училище или обучение в лятна школа в областта на STEM.

Участието може да е индивидуално или в екип, като се посочи лидерът на екипа.

Учители ще могат да участват със STEM проекти в две категории DIGITAL EXCELLENCE и STEM AMBASSADOR.

Училището, което участва най-активно с проекти и участници, ще бъде класирано като национален победител STEM училище България 2019 с награда златна купа.

Участието с проекти в конкурса ще бъде в три направления:

1) STEM,

2) STEAM (TSEM + Art) – STEM и изкуства и

3) STEMS (STEM + Sports) – STEM и спорт.

Целта е да се акцентира на ролята на интердисциплинарния подход и на значението на спорта в STEM обучението.

Класирането на най-добрите проекти и идеи ще бъде в 3 категории – ученици до 10 години (1-4 клас), ученици до 15 години (4-8 клас) и ученици над 15 години (8-13-ти клас). Награди и грамоти ще бъдат връчени на регионалните победители от регионалните градове и на националните победители SUPER STEM България 2019.

Всички учители регионални победители ще могат да разработят и да публикуват научна публикация за постиженията си в STEM и да я публикуват в първото в България специализирано издание за STEM науки “STEM в България, Европа и Света“ ISSN 2682 – 9924, което се издава от Фондация „Европейски Институт за Технологии, Образование и Дигитализация“. Регламентът е обявен (https://edutechflag.eu/stem).

Регистрацията отваря на 1 октомври 2019 г.

Национален конкурс “Търси се СУПЕР STEM в твоето училище!“

Инициативата обединява иновативни идеи, интердисциплинарен подход и вдъхновение. По този начин предоставя възможност за споделяне на постижения и успехи областта на STEM науките в училищата в България.

Конкурсът има за цел да се поощрят талантливи ученици и учители, които са инициативни и любопитни да създават идеи, да творят и да експериментират в областта на науките STEM.

Резултатите от националния конкурс през 2017 и 2018 г. са повече от впечатляващи. През 2017 г. участие взеха 64 проекта, от които 48 са проектите на ученици от 16 града в България, 18 са номинациите за учители от 10 града. През 2018 г. общият брой участници бе 131. В конкурса участват 40 учители и 91 ученици.