SUPER STEM България 2018 – участвайте в голямото предизвикателство

SUPER STEM България 2018 стартира на 10 ноември. Участвайте в голямото предизвикателство за STEM науки в България (Science – Technology – Engineering – Mathematics) . националният конкурс за STEM науки в училище се организира за втора година от EduTechFlаg, стейкхолдър на eSkills for Future. Инициативата е в партньорство на знанието от водещия в света център за STEM науки – Научния Център Карнеги, Пенсилвания, САЩ.

SUPER STEM България 2018 – участвайте в голямото предизвикателство!

Предизвикателството SUPER STEM България 2018

Конкурсът обединява иновативни идеи, интердисциплинарен подход и вдъхновение. Инициативата дава възможност за споделяне на постижения и успехи областта на STEM науките в училищата в България. SUPER STEM България има за цел да се поощрят талантливи ученици в областта на науките STEM в училище, които са инициативни и любопитни да създават идеи, да творят и да експериментират.

В конкурса могат да участват учители и ученици.

  • Ученици от 1-ви до 12-ти клас ще могат да се включат, като изпратят кратко резюме или до 3 минутно видео за свое постижение и/или експеримент, проект, хрумване, участие в зелено училище или обучение в лятна школа в областта на STEM. Участието може да е индивидуално или в екип до 5 участника, като се посочи лидерът на екипа.

Три ще са категориите награди SUPER STEM ученици България.

  • Учители могат да участват в конкурса SUPER STEM като изпратят кратко резюме за STEM проекти, в които са участвали и насърчили учениците да се включат. Кандидатстването с електронно портфолио е предимство!

Учителите победители ще са в две категории DIGITAL EXCELLENCE и ​STEM AMBASSADOR.

Регистрацията е активна от 10 ноември и ще продължи до 30 ноември 2018 г.

Класирането и победителите ще бъдат обявени в края на месец декември. Наградите на победителите SUPER STEM България 2018 ще бъдат връчени  на официална церемония през януари 2019 г.

Кой може да бъде SUPER STEM?

  • ученици, които участват/създават/творят/експериментират с проекти/идеи в областта на STEM (извън училище/неформална среда).
  • учител (DIGITAL EXCELLENCE) е учителят, който насърчава учениците да се интересуват и любопитстват в областта на информационно-комуникационните технологии/програмирането/софтуерните технологии и други активности свързани с дигиталните ресурси и инструменти в училище.
  • учител (STEM AMBASSADOR) е учителят, който насърчава учениците да се интересуват и любопитстват в областта на STEM.

 

Инициативата SUPER STEM България

Повече от впечатляващи са резултатите от първото издание на SUPER STEM България през 2017 г.  Участие на 64 проекта, от които 48 бяха проектите на ученици от 16 града в България. Номинациите за учители бяха 18 от 10 града. На церемония по награждаване участваха 20 лектори ученици със свои разработки.

Учителите победители – г-жа Лиляна Русенова от ОМГ „Академик Кирил Попов“ гр.Пловдив и  г-жа Радка Костадинова от СУ „Ив. Вазов“, гр. Вършец, бяха наградени с награда участие в STEM обучение в Научния Център Карнеги, Питсбърг, което се проведе през юли 2018 в САЩ.

STEM науките и задълбоченото им изучаване в училище имат водеща роля за бъдещите постижения на учениците и тяхното образователно и професионално развитие, и косвено влияят върху всички области на обществото. Учениците могат да имат по-висок интерес и да учат ефективно, когато учат помежду си и от своите връстници, и когато самите ученици споделят за собствените си постижения. Неформалното обучение, извън училище може да има значителен принос за образователните резултати и интереса към STEM науките. Учителите, които насърчават учениците да се интересуват, проучват и експериментират, са водещ “двигател” за постиженията на учениците в STEM науките.