ИТ курсове за напреднали @Telerik Academy

„Академията на Телерик“ обяви онлайн прием в ИТ курсове за напреднали

Желаещите могат да се включат дистанционно в обучението до 1 февруари

Академията на Телерик“ обяви онлайн прием в ИТ курсове за напреднали. Те са насочени към студенти и специалисти с опит в програмирането. В срок до 1 февруари те могат да се включат онлайн директно във втория етап от 8-мия сезон на „Софтуерната академия на Телерик“. Желаещите следва да се регистрират в курсовете „Компонентно тестване със C#“ и „Обектно-ориентирано програмиране (ООП) с JavaScript“.

Процесът не изисква преминаване на входен изпит. Необходимо е обаче участниците да притежават базови умения по програмиране и опит с технологиите C#, HTML, CSS и JavaScript. Обучението е безплатно, а всички учебни материали ще бъдат достъпни на сайта на инициативата. При успешно завършване на цялостното обучение курсистите ще получат сертификат.

„Въведохме възможността за директно включване и онлайн участие във втората част от „Софтуерната академия“ специално за студенти и специалисти с опит в програмирането, които искат да затвърдят или обогатят знанията си. Така, те могат да изучат най-съвременните софтуерни технологии, да разширят уменията си и да завършат програмата със сертификат, без да инвестират време в повторение на вече познат материал“, коментира Бойко Яръмов, съосновател на Telerik и ръководител на „Академията на Телерик“.

 

-> За подробности относно тези и други ИТ курсове и обучения вижте Каталога на eSkills For Future

 

Обученията„Компонентно тестване със C#“ и „ООП с JavaScript“ са първите от серия курсове за напреднали. Участниците в тях усвояват фундаментални принципи и практики за създаване на висококачествен софтуер и автоматизирано тестване и изграждат умения за работа с функции, класове и обекти.

Завършилите двата курса продължават да се обучават онлайн в програмата. Предстои през април отлично представилите се участници  да изберат в каква област на софтуерното инженерство да специализират. Те ще имат възможност да преминат към присъствена форма на обучение при старта на специализациите.

„Софтуерната академия на Телерик“ е едногодишна програма за практическа подготовка на софтуерни инженери. Oбучението включва над 20 курса и поредица индивидуални и екипни проекти. Инициативата е част от създадената през 2009 г. от основателите на Telerik – Светозар Георгиев, Бойко Яръмов, Васил Терзиев и Христо Косев, „Академия на Телерик“.