Запишете се в състезанието по дигитална математика

Запишете се в състезанието по дигитална математика. Инициативата се организира от Професионалната гимназия по компютърни програмиране и иновации /ПГКПИ/ организира съвместно с община Бургас.

Запишете се в състезанието по дигитална математика

Digi Math

ПГКПИ в Бургас отправя ново и интересно предизвикателство към всички ученици, които се занимават с решаване на логически и математически задачи чрез създаване на алгоритми.

Digi Math е събирателно понятие за алгоритми и математически модели, които се използват в създаването на най-новите технологии. Дигиталната математика разкрива нови възможности за развитие както на теоретичната математика, така и на приложната.

Високотехнологичното онлайн състезание Digi Math ще се проведе на 15 декември 2018 г. в сградата на гимназията.

В състезанието имат право да участват всички ученици от 8-ми клас, които се обучават в дневна, в самостоятелна или в индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища през учебната 2018/2019 г.

Състезанието е насочено към учениците, които желаят да проверят знанията си в света на дигиталните науки. Те ще решават логически задачи и ще конструират математически решения, реализиращи алгоритми от света на технологиите.

Състезанието ще се проведе в два модула, всеки от които с продължителност по 1 час.

  • Модул 1- Логически задачи с тестови характер, които изискват използване на алгоритми и математически модели за постигане на решение;
  • Модул 2 – Практически задачи с решение в електронен формат.

Максималния брой точки от двата модула на състезанието е 100. Участниците ще работят на лаптоп или компютър, осигурен от гимназията.

Участието в състезанието е напълно безплатно. Желаещите следва да попълнят онлайн формуляра в срок до 10.00 часа на 14 декември 2018.

Награди

Специална комисия ще оценява решенията на задачите. Награждаването ще се състои на 16 декември, като наградите са осигурени от DEVA Broadcast.

ПГКПИ е съвместен проект на община Бургас и ИТ бизнеса, като първият випуск стартира през есента на 2018 г.

 

Още информация за ИТ инициативи и обучения ТУК