БСК предлага 36 безплатни обучения по дигитални умения

Българската стопанска камара (БСК), в сътрудничество с Contipso Learning, създаде електронна платформа за обучение в областта на дигиталните умения. Дейността е реализирана в рамките на проект „Готови за дигитална трансформация“, осъществяван от БСК, в партньорство с Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ).

БСК предлага 36 безплатни обучения по дигитални уменияВ електронната платформа са достъпни 36 курса, разделени в две категории  – Специфични дигитални умения и Секторни базови умения в 16 икономически сектора.

Курсовете в електронната платформа са напълно безплатни и свободно достъпни, след регистрация на  https://bia.contipso.com.

Всеки курс в платформата отнема между 40 и 180 минути. Още в самото начало потребителите имат възможността да се запознаят с цялото съдържание и изискванията към тях. Всеки курс завършва с финален тест, чието успешно преминаване носи удостоверение за завършено обучение в съответната дигитална област.

Потребителите имат възможност да изберат от

20 курса,

с които да подобрят специфичните си дигитални умения. Сред темите са:

 • Осъществяване на продажби по електронен път
 • Работа с лични данни и изисквания за поверителност в дигитална среда
 • Работа с електронни таблици
 • Задаване на стратегия за дигитализация
 • Работа с бази данни
 • Решаване на проблеми с отдалечен достъп
 • Работа със софтуерни системи за комуникация
 • Търсене на данни и информация в дигитална среда
 • Използване на информационни системи за управление на документооборот
 • Дигитален мониторинг и контрол на производствени процеси
 • Оценяване надеждността на данни, информация и дигитално съдържание
 • Работа със система за планиране ресурсите на предприятието (ERP).
 • Разработване на дигитални маркетинг стратегии
 • Работа със софтуерни програми за техническо чертане, проектиране, моделиране и дизайн.
 • Работа със специализиран софтуер за управление на складови наличности
 • Проучване на пазарния потенциал чрез дигитални средства
 • Работа със софтуер за управление на взаимоотношенията с клиенти и доставчици (CRM)
 • Онлайн набиране и подбор на персонал
 • Работа със софтуер за текстообработка
 • Създаване на презентации с електронни инструменти

Курсове от категория “Секторни базови курсове” са свързани с характеристики на прехода към цифрова икономика в 15 различни сектора, като хотелиерство, преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, производство на дървен материал и др.

Електронните курсове са разработени на високо професионално ниво, с атрактивно и удобно за онлайн навигация учебно съдържание, отразяващо съвременните тенденции в информационните и комуникационните технологии. Учебното съдържание отговаря на стандартите на Европейската рамка за дигитална компетентност на гражданите DigComp и на актуалните изисквания на българския пазар на труда към дигиталната компетентност на работната сила.

В рамките на проекта на БСК бяха изготвени анализи на потребностите от дигитални умения в 16 икономически сектора. Те показаха, че само 19% от работната сила покриват изискваното ниво на дигитална компетентност за заеманата от тях длъжност, а над 90% от работните места изискват специфични видове цифрови умения.

Още информация в Каталога с ИКТ курсове