Партньорството с Агенция по заетостта Best Practice 2016

eSkills for Jobs България сред 16-те финалисти на конкурса на Европейската комисия European Digital Skills Awards

Партньорството с Агенция по заетостта беше отличено сред най-добрите проекти в Европа сред 258 подадени кандидатури

Партньорството с Агенция по заетостта на eSkills for Jobs България e сред 16-те финалисти на конкурса на Европейската комисия European Digital Skills Awards.

Сътрудничеството беше отличено сред най-добрите проекти в Европа сред 258 подадени кандидатури.

Партньорството с Агенция по заетостта включи изготвянето на онлайн Каталог за ИТ курсове. Беше реализирано и обучение на трудови посредници за работа с информацията. Пилотната инициатива беше сред 4-те финалисти в категория „Дигитални умения за работната сила“. Проведеният в София пилотен тренинг беше в конкуренция с проектите на италианското Министерство на труда и социалната политика, Италианската търговска камара и Google;  Двигател за растежа на Европа – инициатива на Google в 28-те страни-членки на ЕС и Digi Pass – проект на Samsung, реализиран в Естония.

16-те инициативи бяха класирани от независимо жури за финала на конкурса, организиран в 4 категории.

Всички реализирани проекти насърчават хората да се развиват дигитални умения за работа, образование и живота като цяло.

   • Дигитални умения за всички– 66 проекта за създаването на цифрови умения. Проявите дават възможност на всички граждани да бъдат активни в нашия цифрово общество.
   • Дигитални умения за работната сила– 58 проекта, сред които и този на eSkills for Jobs България, за създаването на цифрови умения за цифровата икономика. Сред тях саповишаване на квалификацията и преквалификацията на работниците, търсещи работа лица; действия за кариера съвети и насоки.
   • Повече и по-добре обучени професионалисти в областта на ИКТ в Европа– 114 проекта, които развиват високо ниво дигитални умения за ИТ професионалисти във всички отрасли на промишлеността. В тази категория България също имаше отличен проект финалист. Това бяха ИТ Таланти, които са и сред стейкхолдърите на кампанията в България.
   • Дигитални умения в областта на образованието– 20 проекта за трансформиране на преподаването и ученето на дигитални умения в перспективата на ученето през целия живот, включително и за обучение на учители.

Победителите в конкурса бяха обявени от Гюнтер Йотингер, комисар по въпросите на цифровата икономика и общество. Печелившите станаха известни в Брюксел по време на старта на Коалиция за умения и работни места в областта на цифровите технологии.

Наградените са, както следва:

   • Дигитални умения за всички – #SuperCoders – проект на Orange Group, за запознаване на деца 9-13г. с програмирането – в Белгия, Франция, Италия, Полша, Румъния и Испания;
   • Дигитални умения за работната сила – Двигател за растежа на Европа на Google – активен във всички 28 държави-членки на ЕС;
   • Повече и по-добре обучени професионалисти в областта на ИКТ в Европа– Prompt – Професионална магистърска степен по Софтуерно инженерство, Швеция;
   • Дигитални умения в областта на образованието – Лагер по програмиране за деца в неравностойно икономическо положение, ИКТ асоциацията на Унгария.

Коалицията за умения и работни места

На 1 декември 2016г. Европейската комисия (ЕК) даде старт на Коалицията за умения и работни места в областта на цифровите технологии. Предвижда се тя да бъде в помощ на кариерното развитие и ежедневието на европейските граждани.

Коалицията е една от 10-те ключови инициативи, предложени от Комисията като част от Новата европейска програма за уменията.  На събитието в Брюксел присъстваха заместник-председателят на ЕК Андрус Ансип, комисарят Гюнтер Йотингер. Част от събитието бяха още и комисарят по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта Тибор Наврачич, заедно с Александър Де Гроо, заместник министър-председател на Белгия.

Над 30 организации и групи – партньори поеха ангажимент да намалят недостига на умения в рамките на Коалицията.

Уменията в областта на дигиталните технологии обхващат редица умения от полза за гражданите. Сред тях са намирането на информация онлайн и обмена на съобщения в мрежата. Също така  създаването на цифрово съдържание, например на софтуерни приложения. В Европа има недостиг на хора с умения в областта на цифровите технологии, които да попълват свободни работни места във всички сектори. Поради това е възможно очакваните 750 000 работни места за специалисти в областта на информационните и комуникационни технологии до 2020 г. да не станат реалност. В същото време в ЕС безработицата сред хората на възраст 15—24 години достига почти 20 %. Над една трета от работната сила, както и общо около 45 % от европейските граждани имат само базови дигитални умения.