Е-умения са нужни за дигитализиране на земеделието

Интелигентното земеделие зависи от наличието на е-умения и интернет в селските райони

Дигитализацията на селското стопанство може да помогне на Европа да се справи с темите за сигурността на храните и въпросите на околната среда. Това посочва сайтът Euractiv в статия по въпросите на земеделието в страните-членки на ЕС. Но осъществяването на тази визия изисква наличието на е-умения. Също така подходяща инфраструктура за широколентов интернет и управление на бази данни, предупреждават експерти.

Обсъждането на Общата селскостопанска политика след 2020 г. вече е започнала. И изглежда, цифровото земеделие ще заеме централно място в новата рамка.

Нарастващият натиск за увеличаване на добивите е съчетан с необходимостта от опазване на околната среда. Тези обстоятелства карат земеделските производители да проучват „иновативни“ практики, за да произвеждат повече с по-малки инвестиции в началото.

В Европа броят на стопанствата спада устойчиво спада. Това е свързано с нарастването на урбанизацията и суровите икономически и социални условия, с които се сблъскват земеделските производители.

Сега Европейската комисия иска да мотивира младите хора да се върнат към фермерството. И именно те, с повишените си е-умения, да допринесат за по-широката трансформация на селските райони.

За да влезе в ерата на цифровите технологии обаче, секторът на селското стопанство в Европа трябва да се справи с редица предизвикателства. Сред тях са:

  • цената на технологичното оборудване,
  • липса на инфраструктура за широколентов интернет в селските райони,
  • е-преходът между поколенията и, не на последно място,
  • събирането и управлението на големи бази данни.

Интернет достъп и е-умения

Политиците и фермерските организации признават за „цифровото разделение“ между селските и градските райони. От 300-те милиона граждани на ЕС, живеещи в селските райони, само 25% са обхванати от бърз или ултра-бърз широколентов достъп, в сравнение с около 70% покритие в градските райони. Целта на ЕС е да се гарантира, че всяка фирма и домакинство има широколентов достъп със скорост от поне 30 MB/сек до 2020 г.

Адекватната инфраструктура за широколентов интернет в селските райони в целия ЕС е важна предпоставка за постигането на успешна цифрова трансформация в селското стопанство, посочва статията.

Дигитално земеделие за всички

Доклад на Европейския парламент за интелигентното земеделие предупреждава, че много от дребните собственици ще се борят, за да се справят с новите технологии, поради липса на знания или инвестиционен капитал.

Следва да се има предвид и „голямото цифровото разделение“ между големи и малки ферми.  Например, цената на среден клас дрон или GPS устройство може да е непосилна за малките стопанства.

Земеделският сектор смята, че с въвеждането на цифрови технологии в сектора ще се привличат млади хора, които ще гледат на дейността като на бизнес. Фермерите очакват и предстоящото разделение между поколенията. В много страни има както фермери на 80 г. така и на 35. „Можете да си представите тези „момчета“ се опитват да работят с мобилен телефон или с най-новите технологии за трактор – те просто не могат да го направят и ще изостанат“, казва Алън Джагоу от Европейския съвет на младите фермери.

Собствеността на данните

Събирането и управлението на големи данни е друг ключов въпрос според доклада на Европарламента.  Анализът разглежда няколко сценария – включително данните да бъдат под  контрола на национални правителства или големи компании. Алтернативно, местната власт би могла да има достъп до данните, но без да ги притежава. При друг сценарий, хората и бизнеса да притежават техните данни, но ги споделят лесно.

Организациите на земеделските производители се опасяват, че ако големите компании контролират данните, има риск от създаването на монопол. Производството ще бъде фокусирано върху икономическата изгода за сметка на други цели, посочва още статията.

Все пак повечето обединения на земеделски стопани подкрепят идеята, че секторът на селското стопанство на ЕС има конкурентно начало, включително висококвалифицирани фермери, добре развита промишленост за специализирана техника и разнообразно земеделие с висококачествени продукти.

Докладът обръща внимание и на факта, че натискът от развитието в Силиконовата долина или други водещи високотехнологични региони означава, че са необходими силни усилия, за да се гарантира, че контролът върху данните от европейския селскостопански сектор, няма да бъде в голяма степен извън Европа.

Тази статия е част Специалния доклад на Euractiv Земеделието на ЕС поумнява