Студенти по бизнес софтуер с финансиране от ERP Academy и ВУЗФ

Студенти по бизнес софтуер ще получат 30% финансиране на таксите. Подкрепата е от ERP Academy, стейкхолдър на eSkills For Future и Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ).

Студенти по бизнес софтуер с финансиране от ERP Academy и ВУЗФ

Студенти по бизнес софтуер – wanted

Инициативата е насочена към всички студенти в магистърска програма „Бизнес анализ и ERP решения“ за академичната 2018/2019 г.

Това е поредната проява, свързана с популяризирането на сферата на бизнес софтуера като перспектива за професионална реализация в България. Все повече предприятия, банки и търговски вериги усилено внедряват бизнес софтуерни системи. Това довежда до непрекъснато търсене на подготвени кадри от компаниите, реализиращи подобни проекти. Заплащането на такива специалисти е много над средното за страната, посочват експертите в тази област.

Магистърската програма е единствената специализирана програма в Европа, която разглежда най-популярните ERP платформи и решения от висок клас. Тя е на нивото на MBA програмите. Сред преподавателите са представители на някои от най-успешните компании в сектора в България. Сред тях SAP, Oracle, ERP.BG, Team NearSoft Europe, FTS Bulgaria. Консултанти от водещи международни компании запознават студентите с новостите от все по-бързо набиращата скорост дигитална трансформация на бизнеса.

Освен практическото обучение в магистратурата се стараем да учим студентите на отворено отношение към промяната, критично мислене и способност за учене през целия живот. Именно това е новата роля на образованието – вместо да възпитава добри работници в определена сфера, да създава критично мислещи и отворени към промяната индивиди, които ще са способни да се справят с различни типове задачи, в зависимост от променящата се среда“. Това посочва доц. д-р Наталия Футекова, основател на ERP Academy.

Създаването на мост между образованието и бизнеса, който да даде възможност на нашите студенти да започнат своят кариера още по време на обучението си във ВУЗФ, е наша запазена марка и цел, която продължаваме да постигаме. Магистратурата „Бизнес анализ и ERP решения“  е един такъв пример и си заслужава повече млади хора да имат възможност да се запишат. Именно затова ВУЗФ и ERP Academy ще финансираме 30% от обучението им“. Това заяви Детелина Смилкова, вицепрезидент на ВУЗФ.

„Бизнес анализ и ERP решения“

Все повече млади хора се интересуват от ERP магистратурата, посочват организаторите. Това е така, защото тя им предлага теоретична и практическа подготовка, както и кариера в една от най-перспективните области на пазара на труда. Повечето кандидати са привлечени основно от факта, че тя позволява на студенти без знания по програмиране да се развиват в софтуерния бранш и да направят успешна ИТ кариера. Освен младежи, които сега избират своето кариерно развитие, интерес към магистратурата проявяват и вече реализирани на пазара на труда специалисти. Те търсят възможности да надградят своите знания. Не на последно място, запитвания към програмата има и от представители на компании, в които предстои внедряването на ERP система.

Магистърската програма залага силно идеята на западния модел на преподаване. От студентите се изискват решаването на реални бизнес казуси и участие в ролеви игри. Програмата включва обучение по някои от най-перспективните сфери на бизнес софтуера. Сред тях са системите от клас ERP, CRM, BPM, бизнес анализите и управлението на големи масиви от данни, обединените комуникации (unified communications) и др. През последната година бе въведен и нов предмет „Управление на лични данни“, който разглежда новия Общ Регламент относно защитата на данните (GDPR). По време на обучението си студентите получават възможност за изява на своите умения. Представилите се най-добре получават предложение за реализация в компании-партньори на магистратурата.

„Бизнес анализ и ERP решения“ се осъществява съвместно с ВУЗФ. Статистиката сочи, че над 90% от дипломантите на ВУЗФ се реализират успешно в специалността си. 30% от тях заемат ръководни позиции.

Вижте историята на Мария, която завършва програмата през 2016 г.