Курсове за ученици за Андроид приложения и 3D технологии предстоят в TechnoMagicLand

Курсове за ученици за Андроид приложения и 3D технологии предстоят в TechnoMagicLand. Информацията е на интерактивния технологичен център за деца и младежи, който е сред стейкхолдърите на eSkills For Future.

Курсове за ученици

TechnoMagicLand организира учебни курсове и работилници за деца. Обученията целят да разширят получените в училище знания и практически умения в областта на техниката, информатиката, природните науки и технологиите /STEM/. Съдържанието и методиката на провеждане на курсовете са разработени специално за особеностите на различните възрастови групи.

След края на всеки курс децата получават сертификат за придобитите знания и умения.

Записването за участие в курсовете и работилниците става от родител или настойник. За целта следва да се попълни електронната форма на сайта, като пишете на office@technomagicland.com .

Създаване на приложения за Андроид: Въведение

Курсът „Създаване на приложения за Андроид“ е интензивен и е подходящ за деца на възраст от 8 до 13 г. Младежите, които имат интерес по темата ще се превърнат от потребители на умните си телефони в създатели на приложения за тях.

Необходимо е децата да носят собствен умен телефон или таблет с Андроид.

По време на занятията любопитковците ще разработят първите си игри и приложения. С тях обучаемите могат да изследват явления, които са срещнали в TechnoMagicLand – магнетизъм, звукови вълни, цветове.

Курсът използва платформата App Inventor 2 на Масачузетския технологичен институт. Тя позволява визуално програмиране, наподобяващо редене на пъзели. Платформата е много подобна на Scratch, който е в основата на новия предмет „Компютърно моделиране“ за 3 клас от учебната 2018/2019 г. Децата ще персонализират игрите и приложенията и ще могат да ги споделят с приятелите си.

Инженерство за юноши с първи стъпки в SOLIDWORKS и 3D технологиите

Курсът е подходящ за младежи на възраст 12+. Участниците с интерес към конструирането, 3D моделирането и 3D принтирането ще научат подходи и техники за дизайна и конструирането на изделия.

По време на занятията курсистите ще се запознаят с някои основни понятия от 3D оформянето на обекти и модели. Ще придобият базисни знания в областта на: свойствата на материалите, влиянието на геометрията и формите върху изделията, правилното съчетание на детайли, конструирането и др.

Като входящи знания за курса е препоръчително курсистите да притежават елементарни познания по геометрия и алгебра, боравене с компютър и рисуване.

Курсът е базиран на моделирането и комбинирането на форми и обекти.  Kурсистите ще могат да ги управляват самостоятелно с възможностите, които предлага специализираният софтуер.

Програмата на курса представлява съвкупност от теоретични и интерактивни занимания със SOLIDWORKS apps for kids. По време на обучението ще имат свободен достъп до софтуера.

След завършването на курса участниците ще има успешно създадени 3D модели и ще са преминали през входни уроци на стандартната версия на SOLIDWORKS, които ще подпомогнат бъдещото им развитие като творци и овладяването на 3D технологиите.

TechnoMagicLand

TechnoMagicLand е интерактивен технологичен център за деца и младежи. В него ученици, преподаватели и родители ще имат възможност да опознаят науката и технологиите отблизо.

На територията на TechnoMagicLand се залага на двата най-модерни подхода в съвременното образование – учене чрез правене и учене чрез забавление. На над 1300 кв.м. площ са разположени близо 40 интерактивни и познавателни експеримента от областта на природните науки, математиката и информационните технологии – т.нар. STEM области, които подготвят днешните деца за професиите на бъдещето. Основната мисия на TechnoMagicLand е да запали искрата на интереса към технологиите и природните науки у децата.