+359 2 946 1513, bait@bait.bg

Автор на техническа документация

Автор на техническа документация – всеки път, когато ползвате функцията „Помощ“ в някоя програма, насоки и указания за инсталиране на продукт, администриране или пък видео инструкции, можете да му благодарите мислено за полезната информация. Тези специалисти са неизменна част от екипите на компаниите. Те разучават продукта, тестват го и описват как работи – накратко, „превеждат“ на езика на потребителя указанията за боравене с продукт, програма или услуга.

Какво прави авторът на техническа документация?

Авторът на техническа документация (Technical writer) изработва различни типове съдържание за софтуерни и хардуерни продукти: указания за употреба, ръководства за инсталация, интегрирана в продукта онлайн помощ и др. Разработваното от автора техническа документация съдържание е насочено изцяло към крайния потребител и цели да му помогне да се запознае и използва пълноценно дадена технология, продукт или услуга.

Тъй като една от основните задачи на авторите на техническа документация е непрекъснато да учат нещо ново – новите технологии и продукти, които трябва да опишат на достъпен за крайните потребители език – те развиват умения бързо и ефективно да се самобучават в използването на сложни инструменти и инсталации.

Какви умения трябва да притежава авторът на техническа документация?

На първо място е важно умението да пише. Необходимо е авторите на техническа документация пишат по ясен и кратък начин и да са в състояние да предават информация по подходящ начин за различни аудитории. Техническият набор от умения зависи в голяма степен от типа продукт/услуга. Например, документацията за хардуер и софтуер изисква различни умения, оттам и специфични изисквания към професията. На автор на ръководство на програмист може да му се наложи да има добри познания по конкретни програмни езици. Технически автор, който разписва документ за хардуерна система, може да се нуждае от солидни инженерни познания. Владеенето на различни специфични програми е неразделна част от профила на тази професия. Сред важните умения са също способността за задаване на подходящи въпроси и уменията за слушане. Не на последно място, авторът на техническа документация трябва да имат познания в областта на дизайна. Трябва и да е активен по отношение на ползването и тестването на продукта/услугата. Най-често авторите на техническа документация създават съдържание на английски език, което впоследствие се локализира на други езици.

Успешни автори техническа документация могат да бъдат и хора с нетехническо образование и езиков профил – журналисти, лингвисти и т.н. Стъпвайки стабилно на езиковите си умения, те могат да научат всичко необходимо за технологиите и продуктите, които ще описват, чрез тренинги, обучение и, разбира се, самообучение.

Каква заплата може да очаква авторът на техническа документация?

Във Великобритания авторите на техническа документация получават средна заплата от £30 226 годишно (€35 936), според PayScale. Уменията, които гарантират високо заплащане за тази позиция, са боравенето с програмата Madcap Flare и техническото писане.

Източници:

Tekom България
http://www.writingassist.com/resources/articles/which-skill-sets-are-important-for-a-technical-writer/
http://www.payscale.com/research/US/Job=Technical_Writer/Salary

https://blogs.vmware.com/careers/2022/05/information-experience-writers-vmware.html

-> Вижте други ИТ професии

МРЕЖОВ ИНЖЕНЕР                              UX ДИЗАЙНЕР                            УЕБ РАЗРАБОТЧИК

УЧЕН ПО ДАННИТЕ           РАЗРАБОТЧИК МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ            РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТИ

ERP МЕНИДЖЪР

Pin It on Pinterest