+359 2 946 1513, bait@bait.bg

Ръководител проекти

Ръководител проекти е професия, нужна за всяка компания, която разработва софтуерни решения. Всеки проект има нужда от някакъв вид управление и ръководител. Техническият ръководител на проекта /Technical Programme Manager/ обикновено работи в областта на надзора на техническия проект и в сферата на комуникационните дейности с нетехническите публики.

Какво прави ръководител проекти?

Работата на всеки ръководител на проект включва надзора върху техническите елементи на даден проект за разработка на софтуер. Тази длъжност изисква познаване на редица технически области, включително бази данни, мрежи и сигурност, така че ръководителят на проект трябва да има опит в редица позиции за разработка на софтуер.

Какви умения трябва да притежава ръководител проекти?

Ръководителят на проекта трябва да се увери, че екипът разработчици работят заедно по възможно най-ефективния начин. Също така действа като свързващо звено между управлението на проекта от една страна и от техническото разработване на проекта.

Каква заплата може да очаква ръководител проекти?

Според PayScale, средното годишно заплащане за технически ръководител на програмата във Великобритания е £ 59 289 (€ 75 134). Повечето хора в тази работа имат над 5 години опит на сходни позиции .

Източници:

http://www.allyouneediscode.eu/technical-programme-manager
What does a technical programme manager do? – Wisegeek
http://eskills4jobs.ec.europa.eu/technical-manager
Microsoft Graduate Profiles – Meet our Students
Technical Programme Manager Salary – PayScale
http://www.techrepublic.com/blog/it-consultant/a-practical-statement-of-what-a-technical-project-manager-does/

-> Вижте други ИТ професии

МРЕЖОВ ИНЖЕНЕР      УЕБ РАЗРАБОТЧИК     АВТОР НА ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ

УЧЕН ПО ДАННИТЕ           РАЗРАБОТЧИК МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ           UX ДИЗАЙНЕР

ERP МЕНИДЖЪР

Pin It on Pinterest